Platforma za komunikaciju

Nastavno na povezivanje stručnjaka (https://www.hcpi.hr/mreza-strucnjaka-70) cilj je iskoristiti ''online'' platformu i znanja svih ''povezanih'' stručnjaka za kvalitetan proces obnove Zagreba, ali i bilo kojeg drugog grada u Hrvatskoj. Ključno je osigurati kvalitetu, efikasnost i brzu prilagodbu na goruće probleme što usmjerava prema korištenju digitalnih platformi. 

Proces formiranja cjelovite i prilagođene platforme (programirane za konkretne potrebe) zahtijeva veliku podršku (pravnu, financijsku i slično) pa će potrajati, stoga se pokušavaju iskoristiti postojeći servisi koji najbolje odgovaraju potrebama. Jedan od postojećih servisa je aplikacija BASECAMP, sa preko 3 milijuna korisnika, koja će se kratko opisati u nastavku. 

 

BASECAMP (https://basecamp.com/)

basecamp1

basecamp2