Upute građanima o pregledu i ocjeni uporabljivosti građevina

Preliminarna (brza) procjena oštećenja građevine u potresu

Cilj brzog pregleda zgrada je utvrđivanje stupnja oštećenja zgrada u odnosu na zaštitu života i imovine, odnosno određivanje je li zgrada uporabljiva, neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva. Ocjena se može odnositi na cijelu zgradu ili na pojedini dio zgrade. Pregled ne uključuje pregled instalacija niti statički elaborat zgrade. Preglede obavljaju građevinski stručnjaci i to su isključivo PREPORUKE ZA POSTUPANJE vezane za SIGURNOST sugrađana (ne odnose se na procjenu šteta, osiguranja i slično).

Dobivena naljepnica, odnosno ocjena uporabljivosti se može ''shvatiti'' kao savjet stručnjaka svojim sugrađanima o sigurnosti življenja u oštećenoj zgradi i o hitnim mjerama koje je nužno potrebno napraviti (primjerice rušenje dimnjaka, stabilizacija zabatnog zida i slično).

Osim sturčnjaka za obavljanje brzih pregleda potresom oštećenih zgrada, oformljena je grupa GEOMEHANIČARA koji prema podacima o problemima s tlom iz brzih pregleda oštećenja zgrada vrše dodatne pregled tla (slijeganje tla i temelja, klizišta, likvefakcija...).

ŠTO DALJE nakon izvršenog brzog pregleda i dobivanja ocjene uporabljivosti (naljepnice)? Za daljnja postupanja Vlada će donijeti odluku.

 

Preporuke za ponašanje građana prije pregleda:

 • NE ULAZITE u zgradu ako je došlo do urušavanja pojedinih dijelova zgrade, a pojedini dijelovi su nestabilni (odvajanje fasadnih zidova, naginjanje zidova). Imajte na umu da su moguća naknadna podrhtavanja tla!
 • NE PENJITE se na krov, a u potkrovlje ulaziti sa velikim oprezom!
 • NE HODAJTE uz zgrade, postoji opasnost od pada dijelova elementa s krovova i fasada (crijep, opeka, vijenac, ukrasi, staklo...)!
 • NE OKUPLJAJTE se oko zgrada u skupinama radi pandemije i pridržavajte se svih propisanih mjera opreza! Provjetrite prostorije prije pregleda !!!

Preporuka za davanje informacija:

 • PRUŽAJTE ISTINITE informacije o stanju zgrade prije potresa, eventualnim adaptacijama, oštećenjima, ako su bila  i oštećenjima koja su nastala od potresa
 • PREDOČITE DOKUMENTACIJU s kojom raspolažete (nacrti).
 • OSIGURATI VOĐENJE od predstavnika stanara ili druge zadužene osobe.

Građevinski stručnjaci

 • UTVRĐUJU KATEGORIJU uporabljivosti,  neuporabljivosti, ili privremene neuporabljivosti zgrade
 • DAJU PREPORUKE o načinu boravka u zgradama koje imaju stupanj privremeno neuporabljive zgrade.
 • NE DAJU NIKAKVE IZJAVE - svi podaci iz pregleda su dostupni svim javnim službama na zajedničkom .
 • NE UZIMAJU NOVAC OD GRAĐANA - zlouporabu prijaviti policiji.

Ocjena oštećenja zgrade

Građevinski stručnjak temeljem uočenih oštećenja, procjene ponašanja konstrukcije u slučaju ponovljenog potresa i procjeni rizika, dodjeljuje jednu od ponuđenih kategorija uporabljivosti.

Ocjene za građane

 

U0 – Uporabljivo bez oštećenja

Zgrada se može upotrebljavati. Zgrada i njezin nosivi sustav nema oštećenja.

U1 – Uporabljivo bez ograničenja

Zgrada se može upotrebljavati. Zgrada ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade.

U2 – Uporabljivo s preporukom

Zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnosti za dio zgrade. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti (primjerice dimnjaka) i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled

Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade je djelomično narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi je moguć, uz savjete građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka (ovisno o opasnosti). Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.

PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije

Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali ne može se upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Dok se ne provedu mjere, zgrada ili njezin dio nije uporabljiv (primjerice krovište). Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove (jedinice) građevine.

N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja

Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine (najčešće zabatni zidovi i masivni dimnjaci). Uslijed takve opasnosti preporuka je da se nikako ne boravi u takvim zgradama (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa).

N2 - Neuporabljivo – zbog oštećenja

Zgrada ima velika oštećenja u nosivom sustavu, postoje urušavanja nosivih i nenosivih elemenata. Preporuka je da se ne ulazi i boravi u zgradi. To nužno ne značiti da se zgrada mora rušiti - takve odluke se donose u sljedećim fazama.