22.10.2020. Savjetovanje 3: Znanjem za Zagreb

Da zadržimo kontinuitet podizanja razine znanja (ključno za kvalitetnu obnovu Zagreba) i kontinuirani rad na podizanju razine svijesti o riziku od potresa (ključno za budućnost), određeni dio predavanja smo prebacili na 22.10. i formirali treći ciklus predavanja. Predavanja nisu održana ''live'' već su snimljena i postavljena na stranice (ovdje) naknadno.

 

 

Svetlana Brzev: Seizmička nosivost i pojačanje konstrukcija zgrada od nearmiranog ziđa

Prof. dr Svetlana Brzev ima preko 30 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektiranje i pojačanje armiranobetonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je profesor na University of British Columbia u Vancuveru (Kanada), a od 2000.-2016. je bila profesor na British Columbia Institute of Technology (BCIT), isto u Vancuveru. Dr. Brzev je član Tehničkog odbora odgovornog za izradu normi za projektiranje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog odbora za razvoj propisa za aseizmičko projektiranje zidanih konstrukcija za novu generaciju Eurokoda 8. Dr Brzev je bila član Upravnog odbora udruženja The Masonry Society u SAD a bila je direktor i potpredsjednik za Earthquake Engineering Research Institute (EERI). Trenutno je jedan od direktora International Association for Earthquake Engineering (IAEE). Objavila je više od 100 znanstvenih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Svoje ogromno iskustvo će probati sažeti u radu fokusiranom na probleme nakon potresa u Zagrebu. Cilj ovog predavanja je da predstavi pregled očekivanih mehanizama ponašanja i loma konstruktivnih elemenata zidanih konstrukcija pod djelovanje potresa zemljotresa u kontekstu važećih propisa (Eurokod 8). Osvrnut će se na procjenu ukupne površine zidova u svakom horizontalnom pravcu u odnosu na površinu tlocrta (wall density), što predstavlja značajan pokazatelj seizmičke otpornosti postojećih zgrada. Razmotrit će se i efektnost metoda za seizmičko pojačanje zidanih konstrukcija na osnovu toga kako su se pokazale u prošlim potresima u svijetu, kao i izazovi u vezi praktične primjene nekih od popularnih tehnika ojačanja zidanih konstrukcija.

                                                                       PREZENTACIJA (.pdf)

Svetlana Brzev

 

 

 

Nenad Bijelić: An introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) with a glimpse of Performance-Based Earthquake Engineering (PBEE)

Dr. Bijelić trenutno radi na Švicarskom federalnom institutu u Lausanni (EPFL) u Švicarskoj, a doktorirao je na sveučilištu Stanford University, SAD na temi potresnog inženjerstva. U predavanju će dati osvrt na neke od trendova istraživanja u svijetu odnosno na što se moramo pripremiti. Predavanje će biti na hrvatskom, a u nastavku je kratki opis na engleskom jeziku. One ofK the main goals of structural earthquake engineering analyses is to ensure that a structure withstands future ground shaking with a satisfactory performance. Hence, a fundamental question in earthquake engineering is what level of ground shaking should be considered in such analyses. There are many challenges involved in answering this simple-to-pose question which stem from the complexity of earthquake processes. Particularly, there are significant uncertainties about the location, size, and intensity of shaking of future earthquakes. This lecture will discuss Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) as a formal tool for overcoming these challenges and providing an explicit description of distribution of future shaking at a given site. First, an overview of the Performance-Based Earthquake Engineering (PBEE) methodology will be provided along with how PSHA fits into the PBEE framework. To facilitate the discussion of earthquake hazard, conventionally used measures of ground motion intensities will be presented stressing the distinction between an earthquake event and the resulting ground motions. Given that PSHA is a probabilistic method, the probabilistic tools underpinning the method will be briefly discussed. This will be followed by discussion of key ingredients of PSHA and how they are combined in an example calculation. The lecture will conclude with a future outlook of PSHA.

                                                                       PREZENTACIJA (.pdf)

Nenad BIjelić

 

 

 

Mario Bačić, Tomislav Ivšić, Meho Saša Kovačević: Važnost geotehnike kao sastavnog dijela potresnog inženjerstva

Stručnjaci sa Zavoda za Geotehniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su napravili osvrt na trenutno zanemarenu temu pri obnovi Zagreba, a koju je neizbježno uvažiti prilikom projektiranja i saniranja seizmički otpornih građevina. U predavanju će se dati sveobuhvatni prikaz ključnih aspekata geotehničkog potresnog inženjerstva uključivo utjecaj lokalnog tla na seizmičku pobudu, kao i nestabilnosti tla u vidu likvefakcije i klizišta. Nadalje, dati će se osvrt na nadolazeće promjene u važećim projektnim normama koje evaluiraju utjecaj tla na građevine u potresnim uvjetima. Uzimajući u obzir seizmičku aktivnost područja Hrvatske, predavanjem je istaknuta i nužnost sveobuhvatnog pristupa seizmičkom mikrozoniranju.

                                                                       PREZENTACIJA (.pdf)

Mario Bačić

 

 

 

Tomić Igor: Modeliranje nelinearnog odgovora povijesnih zidanih građevina pomoću Equivalent frame modela sa naglaskom na nizove zgrada

Kolega Tomić radi na  Švicarskom federalnom tehnološkom institutu u Lausanni na katedri za Potresno inženjerstvo i dinamiku konstrukcija sa fokusom na teme modeliranja seizmičkog odgovora povijesnih zidanih građevina. Prije je završio postdiplomski specijalistički studij „Strukturalne analize povijesnih građevina i spomenika“ (SAHC – Structural Analysis of Historical Constructions and Monuments) na Tehničkom sveučilištu u Pragu i Politehničkom sveučilištu u Barceloni te je radio u kompaniji „Spegra inženjering d.o.o“. U predavanju će se staviti naglasak na važnost kombiniranja odgovora konstruktivnih elemenata u ravnini i van ravnine i važnost veza između konstruktivnih elemenata (zid-zid; pod-zid; krov-zid) i modeliranja istih. Posebice će biti obrađene specifičnosti ponašanja nizova zgrada (ili zgrada u bloku) u potresu što je jedan od ključnih problema prilikom analize oštećenih donjogradskih zgrada. Kolega već godinama radi na toj problematici, a napisati će i poglavlje u Priručniku koji ubrzo očekujemo.

                                                                       PREZENTACIJA (.pdf)

Igor Tomić

 

 

 

Davor Grandić: Novosti u sljedećoj generaciji Eurokoda.

U prezentaciji se daje informacija o razlozima koji su doveli do razvoja nove generacije Eurokoda 8 i glavnim ciljevima tog razvoja. Zatim se prikazuje sažetak novosti koje dolaze s novom generacijom Eurokoda 8 čije se prihvaćanje i početak uporabe očekuje u 2024. godini. Nova generacija Eurokoda 8 znatno se razlikuje u odnosu na sadašnju počevši od načina definiranja potresnog djelovanja, preko opisa graničnih stanja do utvrđivanja kriterija za provjeru graničnih stanja. Nova generacija normi se osim po konceptu i sadržaju znatno razlikuje i po nazivlju u odnosu na sadašnje norme. U prezentaciji će se pokušati na sažet način objasniti koncept nove generacije Eurokoda, što bitno on donosi i kako ga treba razumjeti, kako bi se stručna javnost na vrijeme obavijestila i na neki način pripremila za nadolazeće promjene u pristupu i pravilima za projektiranje potresno otpornih konstrukcija.

                                                                       PREZENTACIJA (.pdf)

Davor Grandić

Davor Grandić redoviti je profesor na Katedri za nosive konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci. Objavio je više od 50 znanstvenih članaka u časopisima, te na međunarodnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Nositelj je predmeta Potresno inženjerstvo i  predmeta iz područja betonskih i zidanih konstrukcija. Trenutno obavlja dužnost šefa Katedre za nosive konstrukcije, a od 2016. do 2020. godine bio je predstojnik Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. do 2005. godine radio je u Odsjeku za konstrukcije Instituta građevinarstva Hrvatske d.d. u Zagrebu. Krajem 2005. godine dolazi na Građevinski fakultet u Rijeci, na kojem radi i danas. Područje njegovog djelovanja su nosive konstrukcije, betonske i zidane konstrukcije, potresno inženjerstvo i ispitivanje konstrukcija. Kao voditelj ili suradnik provodio je ocjenu stanja i projektirao obnovu i rekonstrukciju više postojećih konstrukcija, a neke od njih su bile zaštićeno kulturno dobro. Izrađivao je elaborate ocjene postojećeg stanja konstrukcija s obzirom na potresnu otpornost i projekte pojačanja potresne otpornosti konstrukcija. Sudjelovao je u procjeni oštećenja građevina nakon potresa u Stonu 1996. godine. Od 2002. do 2006. godine aktivno radi na uvođenju europskih normi u Hrvatskoj kao član tehničkih odbora za projektiranje betonskih konstrukcija i projektiranje potresne otpornosti konstrukcija pri Hrvatskom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Od 2007. godine član je tehničkih pododbora za projektiranje betonskih (HZN TO 548/PO2), zidanih konstrukcija (HZN TO 548/PO6) i za projektiranje potresne otpornosti konstrukcija (HZN TO 548/PO8) pri Hrvatskom zavodu za norme. Od 2013. godine do danas predsjednik je pododbora za projektiranje potresne otpornosti konstrukcija (HZN TO 548/PO8). 2015. godine bio je član povjerenstva za izradu aktualnog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, zadužen za izradu nacrta dijela Tehničkog propisa koji se odnosi na potresnu otpornost građevinskih konstrukcija, a 2020. godine bio je član povjerenstva za izradu Tehničkog propisa o izmjeni i dopunama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Član je Hrvatskog društva za potresno inženjerstvo od 2019. godine, a 2017. godine imenovan je predstavnikom Građevinskog fakulteta u Rijeci za izradu dokumenata i provođenje aktivnosti na području smanjenja rizika od potresa u Republici Hrvatskoj. Član je povjerenstva za pripremu seminara na Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva zadužen za pripremu i vođenje seminara iz područja potresnog inženjerstva od 2014. godine.