Pilot popis zgrada se odrađuje u sklopu europskog projekta (detaljnije), a rezultati projekta će osigurati podlogu za brojna strateška promišljanja i organizacijske procese, posebice vezane za upravljanje rizikom od potresa. Ističemo da se podaci mogu koristiti samo na korist građanima u procedurama poput procjena rizika od potresa, podloga sustavu pregleda zgrada nakon potresa i slično.

Samoupis će se omogućiti putem e-upitnika i to u nekoliko razina prema raspoloživosti podataka i prema mogućnostima građana:

  • UPITNIK ZA UPIS PODATAKA (ATRIBUTA): omogućen je unos dostupnih podataka/atributa i učitavanje (''upload'') dokumentacije pri čemu su pitanja prilagođena i podržana vrlo detaljnim uputama (uključujući fotografije). 

long_form

 

  • UPITNIK ZA UČITAVANJE DOKUMENTACIJEizdvojeno je učitavanje (''upload'') dostupne dokumentacije (raspoložive ili koju žele podijeliti) prema kojoj će inženjeri upisati podatke u bazu.

short_form

 

Napomene (česta pitanja):

  • Primjer podataka koji se upisuju: godina izgradnje/rekonstrukcije, katnost, pravilnost građevine, podaci o konstrukciji zgrade, materijalu od kojeg je izgrađena, podaci o krovištu/temeljima, podaci o liftu/stubištu i slično.
  • Ne moraju se upisati svi podaci - mogu se upisati raspoloživi podaci, a ukoliko niste apsolutno sigurni u točnost, slobodno upišite podatke - inženjeri će ih u konačnici obraditi
  • Za višestambene zgrade je dovoljno da predstavnik stanara/vlasnik/upravitelj/projektant upiše za cijelu zgradu (ne po stambenim jedinicama)
  • Upitnik se može više puta ispuniti ukoliko se pogriješi ili se prikupe neke nove informacije (podaci)
  • Svi podaci koji će se kasnije obrađivati/objavljivati neće biti prikazani za pojedinu zgradu/građevinu već za gradsku četvrt, općinu i slično. Ključno je da se podaci nikako neće moći koristiti na štetu građana odnosno njihova osnovna funkcija je podloga za statističke obrade, strateške odluke i buduće procese, a sve na korist građanima. Ovisno o kvaliteti podataka ovisi i kvaliteta korištenja u budućim procesima (primjerice procjene rizika, pregledi oštećenja nakon potresa i slično).

 

HVALA ŠTO POMAŽETE DA POSTAVIMO SUSTAV ZA BUDUĆE POTRESE (ZA BUDUĆE GENERACIJE).

HCPI